Andningsuppehåll

Andningsuppehåll under sömnen kallas även med fint namn för sömnapné.

Andningsuppehåll beror på att luftvägarna tillfälligt blockerats. När man sover slappnar musklerna i de övre luftvägarna av och kan då falla ihop och blockera andningsvägarna. Vid andningsuppehåll ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och slaganfall, diabetes, övervikt, högt blodtryck mm. Även testosteronnivån blir lägre än normalt tillstånd och kan i värsta fall ge impotens. Kroppen stressas och får inte tillräckligt med djupsömn.

Man tror att c:a 800 000 svenskar lider av snarkning med andningsuppehåll.