Professionell Behandling

Ibland räcker det inte att lägga om livsstil för att snarkbesvären ska försvinna. Här beskrivs några vanliga behandlingar.

Vid lite svårare fall av snarkning kan man använda bettskena eller snarkskena. Skenan drar fram underkäken som gör det lättare att andas när man sover. Tandläkare provar ut rätt skena till dig.

Två andra hjälpmedel är snarkspray och munskölj. Snarkspray används för att göra gommen stramare och förhindra snarkningar. Munskölj fungerar liknande som snarksprayen och innehåller fluor mot karies.

Det finns även snarkapparat, kallad CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Man andas då genom en mask som ger andningsbehandling med övertryck.
Detta är en effektiv hjälp mot andningsuppehåll. Med CPAP-behandling kan man få slut på andningsuppehållen genom att det bildas en "luftkil" i de övre luftvägarna. Luftkilen håller det övre svalget öppet och då upphör andningsuppehållen och snarkningen helt. Detta medför självklart att även sömnens kvalitet förbättras och man får mer av den djupsömn man behöver.
Med CPAP-apparaten blir behandlingen riskfri och orsakar inga biverkningar. Moderna CPAP-apparater är små och tysta så att de inte stör din sömn.

Ett större och ovanligare ingrepp är att utföra snarkkirugi, som är en operation i gommen. Detta utförs bara i väldigt svåra fall av andningsuppehåll och åsikterna går isär om det är bra i förlängningen.